Til utstillere

Utstillere har alltid vært en sentral del av arkivmøtet. Det er en unik anledning til å knytte
relasjoner mellom leverandører og de som arbeider innen dokumentasjonsforvaltning,
informasjonsforvaltning og arkiv.