Program – Det 8. norske arkivmøte

Der det finnes presentasjoner er de lagt inn i programmet. Klikk på lenkene for å laste dem ned.


Mandag 8. april
09.00Registrering og kaffe
10.00Riksarkivar Inga Bolstad ønsker velkommen
Kulturminister Trine Skei Grande
10.30-12.00Plenumssesjon
10.30Archival Odyssey: Part One – Anthea Seles, International Council on Archives
11.00Torgeir Waterhouse, IKT Norge
11.30Disruptive Digital ArchivingJohn Sheridan, National Archives UK
12.00-13.00Lunsj
13.00-14.30Parallellsesjoner
Sesjon 1.1Arkivdanning når samfunnet digitaliseres
Sal A
Documenting by design, norsk strategi og norske planerEspen Sjøvoll, Arkivverket
Archive by design, britiske erfaringer og planer – John Sheridan, National Archives UK
Arkiv i en digital forvaltningKatarina de Brisis, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sesjon 2.1Ansvar og organisering av arkivfunksjon og -depot
Sal C
Arkivlandskapet i lys av ArkivlovutvalgetGuri Lande, Arkivverket
Eget arkiv eller outsourcing – sammen er vi mindre aleneVilde Ronge, Norsk Helsenett
Regionreformens betydning på arkivområdet – Marit Hosar, Fylkesarkivet i Oppland
Totalarkiv eller IKA-medlemskapTom Oddby, Arkivverket

Totalarkiv eller IKA-medlemskapWenche Risdal Lund, IKA Kongsberg
Hvordan påvirker arkivorganisering tjenestene som leveresSigrid Stokstad, OsloMet
Sesjon 3.1Informasjonsforvaltning
Sal B
Deling av data gir gevinster for samfunnetTone Bringedal, Difi
Data er den nye oljen – hva betyr det for virksomhetsarkivene? Jon Bjerkelien, Statnett
Når 15 millioner brev i året skal forsvinne – hvordan sikre dokumentasjon og rettsvern for ettertida?Rune Kjørlaug, Difi
Kan virksomhetsarkitektur brukes som grunnlag for en tverrfaglig tilnærming til dokumentasjonsforvaltning og arkiv i digitale ommgivelser?Øivind Langeland, Arkivverket
Sesjon 4.1Audiovisuelle arkiv
Forum
Magnetic Tape Alert Project (gammel versjon) (ny versjon)Dietrich Schüller, Phonogrammarchiv of the Austrian Academy of Sciences
Nasjonal plan for digitalisering av lyd og levende bilder – Aslak Sira Myhre, Nasjonalbiblioteket
Kulturrådet og audiovisuell kulturarvStig Johan Kalvatn, Kulturrådet
Arkivverkets innsats på AV-områdetKristin Jacobsen, Arkivverket
14.30-15.00Pause

15.00-16.30Parallellsesjoner
Sesjon 1.2Automatisering, maskinlæring og kunstig intelligens
Sal B
An Archival Odyssey: Machine-learning and Artificial Intelligence in ArchivesAnthea Seles, ICA
Gjenbruk av RPA i offentlig sektorAndreas Ulfsten, Norges Handelshøyskole
Datakvalitet i arkivet: Nå og for fremtidenPer Myrseth, DNV GL
Sesjon 2.2Brukere, publikum og formidling
Forum
Oslohavn1798.no – om å formidle arkiv og historie på nye måterRagnhild Hutchison, Tidvis
Gamle papirer, nye tider. Om synliggjøring av forfatterarkiver i NasjonalbiblioteketRebecca Boxler Ødegaard, Nasjonalbiblioteket
Arkiv + quiz = santGaute Christian Molaug, Kuben/Aust-Agder museum og arkiv
Arkiv och lärandeEva Tegnhed, Föreningsarkivet i Jämtlands län
Sesjon 3.2Kravet om internkontroll – risikostyring, og vår rolle?
Sal A
Implementering av internkontroll for arkiv
Hvordan kan risikostyring gi bedre informasjonsforvaltning?Rune Berggren, Sopra Steria
Hvorfor må man skjønne virksomheten for å være en god arkivar?Kristine Brorson, Sopra Steria
Internkontroll for informasjonssikkerhet, GDPR og informasjonsforvaltning i NVE– hva har vi fått til og hva gjenstår?Rikke B.Skoe, NVE
Sesjon 4.2Digitalisering og tilgjengeliggjøring av historisk arkivmateriale
Sal C
Arkivverkets strategi for tilgjengeliggjøring av dokumentarven og bruk av frivillighetSynne Stavheim, Anette Clausen og Renathe-Johanne Wågenes, Arkivverket
Forventninger til Digitalarkivet som nasjonal publiseringsplattformØystein Eike, Oslo byarkiv
Flerstrenget strategi for opbygning af digitale ressourcer i det danske RigsarkivAllan Vestergaard og Katrine Tovgaard-Olsen, Rigsarkivet
Digitalarkivet som nasjonal publiseringsplattformVildana Grabovica, Arkivverket
Nasjonalt historisk befolkningsregisterLars Holden, Norsk Regnesentral
16.30-17.00Pause
17.00Parallellsesjoner
Sesjon 1.3Generalforsamling i Norsk Arkivråd
Forum
Sesjon 2.3Generalforsamling i Arkivforbundet
Sal C
Sesjon 3.3Omvisning på Prindsen
Omvisning på Prinds Christian Augusts Minde og arbeidsanstalten i Storgata 36. Caroline Juterud, Oslo byarkiv. OBS! Oppmøte kl. 17 i Storgata 36, ca. 10 minutter gange fra kongressenteret.
Sesjon 4.3Arkivarer uten grenser
Oppstartsmøte. Les mer.
Sal B
19.00Aperitiff
19.30Middag
Oslo Kongressenter

Tirsdag 9. april
09.00-10.15Plenumssesjon
09.00Digitaliseringsminister Nikolai Astrup
09.15Marte Michelet
09.45Julia Noordegraaf, Universitetet i Amsterdam
10.15-10.45Pause
10.45-12.15Parallellsesjoner
Sesjon 1.4Personvern og “arkivformål”
Sal A
Arkivene og personvernforordningen: Virksomhetsdokumentasjon og arkivformål i allmennhetenes interesseHerbjørn Andresen, OsloMet
Erfaringer fra første halvår og kommende vinklinger på tilsyn – Datatilsynet
Arkivfaglig veileder i GDPR-spørsmålJanet Birkedal Martin, Arkivverket
GDPR og privatarkivfeltet – erfaringer fra VID-ArkivGustav Steensland
Sesjon 2.4Forskning: hvem, hva, hvor?
Sal C
Forskningens plass i arkivsektorenOle Martin Rønning, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Forskning og forskningsinfrastruktur i Nasjonalbiblioteket og biblioteksektoren – Hege Stensrud Høsøien, Nasjonalbiblioteket
Forskning i museumssektoren – Birgitte Sauge, Nasjonalmuseet
Kulturrådet og forskning på kulturområdet – Olav Hamran, Kulturrådet
ABM-institusjoner tar i bruk forskningsinformasjonssystemet Cristin – Tanja Høvin, Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
Sesjon 3.4Høsting av data og bevaring
Sal B
Metode for identifisering og sikring av dokumentasjonCathrin Blitzner Møller, Arkivverket
Sikring av dokumentasjon i praksisLiv Heidi Siljebråten, Politidirektoratet og Lars-Martin Kristensen, IT-samarbeidet i Grenland
Får vi til nyskaping på arkiv sammen? – Anja Jergel Vestvold, Norsk Arkivråd
Samarbeid og videre utvikling av langtidslagringKristin Jacobsen, Arkivverket
Sesjon 4.4Innsamling av muntlige kilder
Forum
Skeivt arkivs livsminneintervjuer: dokumentasjon for ettertiden, Runar Jordåen, Skeivt arkiv, Universitetsbiblioteket i Bergen
Arbeiderminner og intervjusamlinger – tilgjengeliggjøring og brukTrond Henriksen og Tor Are Johansen, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
“Å være eller ikke være?”, hva kan et samisk arkiv bidra med? – Grete Gunn Bergstrøm, Samisk arkiv, Arkivverket
Minner.no – samlingssted for samtidsdokumentasjon – Audun Kjus, Norsk Etnologisk Gransking
Personvernperspektivet og oppbevaring av intervjumaterialeMaren Magnus Voll, Universitetet i Oslo
12.15-13.15
Lunsj
13.15-14.15
Parallellsesjoner
Sesjon 1.5
Tillit til arkiv – verktøy og vinklinger
Sal A
Verktøy fra forskningsprosjektet InterPares TrustGiovanni Michetti, Sapienza-universitetet i Roma
Sesjon 2.5Norges dokumentarv
Sal C
UNESCO, Memory of the World og Norges dokumentarvStefka G. Eriksen, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
Kulturarvslister – hva er vitsen?Hildegunn Bjørgen, Kulturrådet
Kulisteinen som kjendisTove Eivindsen, Vitenskapsmuseet, NTNU
Samtale
Sesjon 3.5
Forslag til ny forvaltningslov
Sal B
Presentasjon av Forvaltninglovutvalgets rapport – Marius Stub
Forberedt kommentar – Hilde Langaker, Arkivverket
Forberedt kommentar – Norsk Arkivråd
Sesjon 4.5Urfolk og nasjonale minoriteter
Forum
ICA Indigenous Matters Expert Group, urfolk og sannhetskommisjonerØystein Steinlien
Sørsamisk historie og norske kilder, kildeproblem eller forskerproblemHåkon Hermanstrand, Nord universitet
Fra å bli beskrevet til å beskrive – urfolk og minoriteter i arkivHarald Lindbach, Arkivverket
14.15-14.45Pause
14.45-16.00Plenumssesjon
14.45NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø – Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiverChristian Reusch
15.15Paneldebatt
15.45Oppsummering og veien videre, riksarkivaren, Norsk Arkivråd og Arkivforbundet
16.00Takk og farvel