Det 6. norske arkivmøtet

Det 6. norske arkivmøtet ble arrangert i Ålesund 17.-19. april 2013.

 

Onsdag 17.4.  
09.00-11.00 Registrering
11.00-11.30 Åpning ved leder for arrangementskomiteen Øyvind Ødegaard, fylkeskultursjef i Møre og Romsdal Arvid Blindheim og ordfører i Ålesund Bjørn Tømmerdal
11.30-12.00 Utdeling av Norsk Arkivråds pris “Årets arkiv”. Prisen deles ut for tredje gang. Vinneren forteller hvorfor nettopp de fikk prisen.
12.00-12.30 Utdeling av Arkivmøtets formidlingspris med vinnerforedrag
12.30-14.00 Lunsj og utstillingsbesøk
14.00-14.30 Meredith Stewart, National Archives and Records Administration, USA:The Citizen Archivist Initiative at the U.S. National Archives
14.30-15.30 Årets gjest: Cecilie Skog, fjellklatrer og ekspedisjonsfarer. Bli med ut av salen og inn i Cecilies verden – naturen
16.30  Sosiale utflukter (Påmelding nødvendig av hensyn til transport.) For nærmere omtale, se egen fane Sosiale utflukter
Alternativ 1 Atlanterhavsparken
Alternativ 2 Byvandring til Teaterfabrikken
Alternativ 3 Devoldfabrikken i Langevåg
Alternativ 4 Ut mot havet
Torsdag 18.4.
09.00-12.30 Parallellsesjon 1
Sesjon 1A Digital dugnad, les mer her
09.00-09.30 Meredith Stewart, National Archives and Records Administration, USA: Transcription Pilot Project at the U.S. National Archives
09.30-10.00 Ole Myhre Hansen, Stiftelsen Asta: Fra digitalisert til transkribert i Arkivportalen
10.00-10.30 Gunnar Urtegaard, Riksarkivet: Wikipedia og arkiv
10.30-11.00 Kaffe og utstillingsbesøk
11.00-1130 Ragnar Albertsen, IKA Møre og Romsdal: Fylkesfotoarkivet Møre og Romsdal – hvordan involvere publikum?
11.30-12.00 Eli Fure, Riksarkivet: Adopter en Eidsvollsmann
12.00-12.30 Diskusjon og oppsummering
Sesjon 1B Arkivtjenesten – undervisning og læring, les mer her
09.00-09.30 Torleif Lind, IKA Kongsberg: Arkivfaglig kompetanseportal – tilgjengelig og pedagogisk tilrettelagt arkivopplæring for saksbehandlere, ledere og arkivansatte
09.30-10.00 Ståle Hegna, Midt-Telemarkrådet: Presentasjonsteknikk og effektiv bruk av presentasjonsverktøy
10.00-10.30 Torun Stubsjøen, Skatteetatens IT- og servicepartner: Kultur for læring. Opplæring av 6000 ledere og saksbehandlere i sak- og arkivsystem
10.30-11.00 Kaffe og utstillingsbesøk
11.00-1130 Eva Kristin Lian, Innherred samkommune: Kunnskapsdeling på Facebook – Arkivfaglig forum med over 700 medlemmer
11.30-12.00 Arne Krokan, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU: Læringsmessige konsekvenser av sosiale media
12.00-12.30 Diskusjon og oppsummering
Sesjon 1C Arkivbeskrivelse, les mer her
09.00-09.30 Torkel Thime, Statsarkivet i Stavanger: “Eenhver kand nu med Vejleedning af dette Registratur, finde hva Document han forlanger” Arkivbeskrivelse før og nå – fundamentale endringer eller tilpasning av en praksis?
09.30-10.00 Geoffrey Yeo, London University College: Archival Description in the Era of Digital Abundance
10.00-10.30 Jon Atle Haugen: Hvorfor er det viktig å ta med arkivskapernes funksjoner i arkivbeskrivelsen?
10.30-11.00 Kaffe og utstillingsbesøk
11.00-1130 Maja Margrethe Braaten, Norsk kulturråd og Kristine Synnøve Brorson, Steria AS: Ny søknadsløsning, ny arkivnøkkel – mulighet for funksjonsbasert klassifisering?
11.30-12.00 Nora Liljeholm, Riksarkivet i Sverige: Verksamhetsbaserad arkivredovisning i Sverige
12.30 Lunsj og utstillingsbesøk
14.00-17.30 Parallellsesjon 2
Sesjon 2A Kunst og arkiv, les mer her
14.00-14.30 Gerd Elise Mørland, kurator og kunstkritiker: Motarkivet, eller kampen om den sanne historien
14.30-15.00 Elsebeth Jørgensen, kunstner: Fra arkiv til rumlig montage – arkivarens og billedkunstnerens selektive blik
15.00-15.30 Hanne Frey Husø, kunstner: Veien mot de øverste etasjer
15.30-16.00 Kaffe og utstillingsbesøk
16.00-16.30 Lene Ask, kunstner: Å lese brev som ikke er skrevet og se bilder som aldri er tatt
16.30-17.00 Tom Oddby, Drammen byarkiv: På fantasiens barrikader – Drammen byarkiv og Triztan Vindtorn
17.00-17.30 Diskusjon og oppsummering
Sesjon 2B Aktiv samfunnsdokumentasjon, les mer her
14.00-14.30 Gudmund Valderhaug, Høgskolen i Oslo og Akershus: Arkiva til alle – og alle til arkiva. Er ei ny samfunnsorientering nødvendig?
14.30-15.00 Hildegunn Bjørgen, Norsk kulturråd: Brukermedvirkning i arkivsektoren
15.00-15.30 Catharina Schønning-Lykke, Drammen byarkiv: Multikulturelle arkiver – våre stemmer?
15.30-16.00 Kaffe og utstillingsbesøk
16.00-16.30 Johanne Bergkvist og Unn Hovdhaugen, Oslo byarkiv: Hele byens hukommelse? Strategier for å øke representasjon i kommunale arkiver
16.30-17.00 Vidar Øverland, Riksarkivet: Forum for samtidshistorie – muntlige kilder i digital form
17.00-17.30 Diskusjon og oppsummering
Sesjon 2C Arkivet og den digitale innbyggeren, les mer her
14.00-14.30 Jens Standal Groven, Høgskulen i Volda: Digital innbygger – hvem er det?
14.30-15.00 Karin Gjelsten, Bergen Byarkiv: Arkivets rolle og erfaringer med Bergen kommunes løsning for digital kommunikasjon med innbyggerne
15.00-15.30 Øyvind Rekdal, Direktoratet for naturforvaltning: Stemmen fra arkivet i en digital verden – blir vi hørt når tjenester digitaliseres og saksbehandling automatiseres?
15.30-16.00 Kaffe og utstillingsbesøk
16.00-16.30 Anne Mette Dørum, KS: Det er der – men du ser det ikke? Om digital forvaltning i kommunene
16.30-17.00 Martin Bould, Ciber Norge: Postjournalen. Riktig verktøy for den digitale innbyggeren – eller?
17.00-17.30 Diskusjon og oppsummering
   
19.00 Aperitif og festmiddag
Fredag 19.4.  
09.00-10.45 Særmøter:

  1. Norsk Arkivråd: Generalforsamling
  2. Landslaget for lokal- og privatarkiv: Landsmøte
  3. Arkivverkets sesjon: Arkivverkets nasjonale oppgaver sett i lys av Arkivmeldingen
11.00-11.30 Per Anders Johansen, Aftenposten: Arkivåret i media
11.30-12.00 Gudmund Valderhaug, Høgskolen i Oslo og Akershus: Arkiv-Norge etter arkivmeldinga. Kor står vi og kor går vi?
12.00-13.00 Arkivpolitisk paneldebatt med riksarkivar Ivar Fonnes, direktør i Kulturrådet Anne Aasheim, leder i Norsk Arkivråd Vilde Ronge og leder for  Landslaget for lokal- og privatarkiv Karin Gjelsten. Debattleder: Yngve Slettholm, leder av Norsk kulturråd
13.00 Avslutning v/riksarkivar Ivar Fonnes
13.05 Lunsj

 

Legg inn en kommentar