Call for papers

Som grunnlag for det faglige innholdet i koneransen, ble det sendt ut en call for papers til arkivmiljøet våren 2010. Det kom inn mange verdifulle innspill som nå er å finne igjen i programmet. Problemstillingene nedenfor ble presentert i call for papers som de faglige rammene for konferansen, og danner utgangspunkt for de seks parallellsesjonene:

  1. Kommunikasjon og markedsføring. Hvordan sikre god dokumenthåndtering og implementering av nye arkivssystemer? Hvordan får vi solgt inn saken på en overbevisende måte? Må vi ta i bruk utradisjonelle metoder? Hvordan kan vi sikre at arkivtjenesten blir regnet som en samarbeidspartner i saker som berører vårt fagfelt internt i virksomheten?
  2. Arkivinstitusjonenes (u)synlighet. Hvor synlige er arkivinstitusjonene i samfunnet? Hvordan anses vi blant politikere, byråkrater, journalister og forskere – og folk flest? Er vi irrelevante – eller inkompetente markedsførere? Hvor synlige bør arkivinstitusjonene være, hvilken rolle skal vi utøve og hvem er målgruppene? Hvordan øke synligheten?
  3. Sosiale medier. Bør vi og tør vi? Hvilke sosiale teknologier er mest aktuelle for arkivene og hva skal vi bruke dem til? Kan vi treffe nye brukere i nye sammenhenger? Hva er mulighetene og hva er utfordringene? Hvordan kan digitalt arkivmateriale settes i samhandling med brukerne, og hva kan vi oppnå med det?
  4. Datafangst. Hvordan kan arkivdanningen bidra til å fange opp og sikre dokumenter og opplysninger som er nødvendige for virksomheten? I hvilke systemer og medier blir informasjonen skapt? Bør datafangst være et element i vurdering av organisatorisk oppbygning og organisering av arbeidsprosesser? Hva med bruksverdi kontra bevaringsverdi?
  5. Kart og tegninger. Hva forteller kart om verdensbilde, estetikk og makt? Hvor viktige er kart og tegninger som eiendomsdokumentasjon og historisk kilde? Hvordan integrere matrikkelarbeidet i Noark 5-systemer? Hvordan har kart og tegninger som planleggingsredskap formet byene – og for hvem?
  6. Farvel til papiret? Er et elektronisk arkiv synonymt med et papirløst arkiv? Overdriver vi problemene med elektronisk autentisitet i forhold til papirets? Er arkivforskriftens påbud om godkjente arkivlokaler innen 2012 relevant lenger? Bør vi se kassasjon av papirarkiver i et nytt lys, nemlig å bevare mest mulig før ”papirperioden” i vår historie er over?

Legg inn en kommentar