Det 5. norske arkivmøtet

Her finner du informasjon om det 5. norske arkivmøte, som ble arrangert i Tromsø 2.-4. mai 2011.

Det 5. norske arkivmøtet i Tromsø

Det 5. norske arkivmøtet ble arrangert i Tromsø 2.-4. mai 2011.

112007-99-0001-hm-liten

Det faglige programmet fra Tromsø finner du nedenfor. Det ligger lenker til presentasjoner fra den enkelte tittelen i programmet.

Mandag 2. mai  
10.00-13.00 Registrering
11.00-13.00 Lunsj og utstillingsbesøk
13.00-16.00 Plenumssesjon: Markedsføring og synlighet
13.00 Åpning ved Øyvind Ødegaard, leder av arrangementskomiteen, Anne Aasheim, direktør for Norsk kulturråd og Terje Olsen, fylkesordfører i Troms
13.30 Lee Ann Potter, National Archives and Records Administration USA: Outreach & Visibility
14.10 Kaffe og utstillingsbesøk
14.40 Jane Connerton, Procter & Gamble – ”årets arkiv” i USA: Winner of the ARMA Cobalt Award 2010. How could YOU do it?
15.20 Ingebrigt Steen Jensen: Hva kjennetegner de beste?
17.00 Sosiale utflukter (Påmelding nødvendig av hensyn til transport)
Alt. 1 Polaria – med omvisning
Alt. 2 Ishavskatedralen – med guidet busstur og konsert
Alt. 3 Musikalsk byvandring
Alt. 4Alt. 5 Verdensteateret – med filmvisningStatsarkivet i Tromsø og Interkommunalt arkiv Troms
19.00 Mottagelse i Tromsø rådhus
Tirsdag 3. mai
09.00-12.30 Parallellsesjon 1
Sesjon 1A Depotinstitusjonenes (u)synlighet
09.00 Tonje Grave, Universitetet for miljø- og biovitenskap: Sett fra en kommunikasjonsdirektør
09.30 Maria Press, Statsarkivet i Trondheim: Sett fra en arkivformidler I
10.00 Marit Hosar, Opplandsarkivet, Avd. Maihaugen: Sett fra en arkivformidler II
10.30 Kaffe og utstillingsbesøk
11.00 Ståle Hansen, NRK: Sett fra en undersøkende journalist
11.30 Ola T. Lånke, tidligere medlem av Stortingets kulturkomité: Sett fra en politiker
12.00 Ranveig Låg Gausdal, Norsk kulturråd: Slik kan det bli – fremtidsscenarier om (u)synlighet
Sesjon 1B Datafangst
09.00 Jane Connerton, Procter & Gamble: Datafangskontroll i et stort, globalt selskap
09.45 Peter Nitter, Statoil: Sporbarhet og datafangst i Statoils utbyggingsprosjekter – kan fleksibilitet, brukervennlighet og kontroll kombineres?
10.30 Kaffe og utstillingsbesøk
11.00 Astrid Øksenvåg, Ekor: Arkivering er ikke noe vi gjør etterpå
11.30 Ellen Margrethe Pihl Konstad, Veritas: Oppbevaring eller kassasjon?
12.00 Anne Mette Dørum, Riksarkivet: Utfordringer ved digital datafangst. Web-baserte skjema og AltInn som eksempler
Sesjon 1C Farvel til papiret
09.00 Ivar Fonnes, Riksarkivar: Digitalisering for kassasjon. Kan digitale kopier erstatte originalmateriale på papir?
09.30 Terje Pettersen-Dahl, Riksarkivet: Hvordan vil Arkivverket lagre elektroniske arkiver i framtiden?
10.00 Kari Remseth, IKA Trøndelag: Kommunale, digitale depot i endring – Trøndelagsmodellen
10.30 Kaffe og utstillingsbesøk
11.00 Peter Edelholt, Erhvervsarkivet, Statens arkiver, Danmark: It-programmer for innsamling av digitale privatarkiv
11.45 Knut Glad, Føyen advokatfirma: Elektroniske dokumenter – holder de i retten?
12.30 Lunsj og utstillingsbesøk
14.00-17.30 Parallellsesjon 2
Sesjon 2A Synliggjøring av arkivtjenesten
14.00 Petter Gulli, Carat Norge: Hvordan (og hvorfor) gjøre det kjedelige interessant?
14.45 Christine Calvert, Tekstdoktor: Sort belte i tekst – skriv så det selger!
15.30 Kaffe og utstillingsbesøk
16.00 Ragnhild Holm, Oslo kommune: Hvordan få rådhusansatte til å journalføre e-posten sin
16.30 Marianne Josefsen, Universitetet i Tromsø: Den som ikkje vil, han skal?
17.00 Heidi Grinde Rinding, NRK: Arkivgeriljaen på Marienlyst
Sesjon 2B Sosiale medier
14.00 Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek: Hva kan vi bruke sosiale medier til og hvordan påvirker de våre institusjoner?
14.45 Ingrid Stranger-Thorsen, Difi: Veileder i sosiale medier for offentlig forvaltning
15.30 Kaffe og utstillingsbesøk
16.00 Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv: Aalborg Stadsarkivs erfaringer med sosiale medier
16.30 Anette Clausen, Statsarkivet i Bergen: Digitalarkivet i samspill med brukerne. Erfaringer og visjoner
17.00 Lars Rogstad, Oslo byarkiv: Dugnad og medvirkning – floskler eller realiteter.
Sesjon 2C Kart
14.00 Karianne Schmidt Vindenes, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane: Kart som vegvisar til historia
14.45 Rolf Bekkhus, Oslo kommune¸ Plan- og bygningsetaten: Bruk av kart i et hovedstadsperspektiv
15.30 Kaffe og utstillingsbesøk
16.00 Bjørn Olav Tveit, Norsk kulturråd: Kultur- og naturreise
16.45 Ragnar Mathisen, billedkunstner: Kart som verdensbilde, estetikk og maktuttrykk
19.00 Festmiddag
Onsdag 4. mai  
09.00-10.45 Parallellsesjoner:

  1. Norsk Arkivråd: Generalforsamling
  2. Landslaget for lokal- og privatarkiv: Landsmøte
  3. Arkivverkets sesjon: Ekstraordinær generalforsamling i Norsk Arkivseminar + Stortingsmelding om arkiv
11.00-13.00 Plenumssesjon: Internasjonalt arkivarbeid
11.00 Mads Gilbert, Universitetssykehuset Nord-Norge: Internasjonalt legearbeid
11.30 Anne Thurston, International Records Management Trust: Archival Challenges in the Developing Countries
12.00 Torill Tørlen, Norsk Arkivråd: Bangladesh-prosjektet
12.20 Linda Holmås, Riksarkivet: Arkivarer uten grenser
12.40 Ivar Fonnes, Riksarkivar: Avslutning
13.00 Lunsj
14.00 Konstituerende møte for Arkivarer uten grenser

 

Legg inn en kommentar