Har du forslag til innhold på det 9. norske arkivmøte?

Vi inviterer deg som er interessert i dokumentasjonsforvaltning, informasjonsforvaltning og arkiv til å være med å utforme programmet for det 9. norske arkivmøte – dokumentasjon i samtid og framtid. Vi har satt opp noen aktuelle tema, men vil gjerne ha flere forslag. Vi ønsker både faglige, teoretiske og mer erfaringsbaserte bidrag.

Velkommen til det 9. norske arkivmøte!

Konferansen blir arrangert 17.–18. april 2024 på Oslo kongressenter. Undertittelen på arrangementet er “Dokumentasjon i samtid og framtid”. De norske arkivmøtene blir arrangert hvert tredje år. Målgruppen er alle som arbeider med dokumentasjonsforvaltning, informasjonsforvaltning og arkiv. Arrangementet er et samarbeid mellom Arkivforbundet, Arkivverket og Norsk Arkivråd.