Avtalevilkår

AVTALEN FORPLIKTER

  • Teknisk infrastruktur på utstillers regning. Behov for tilrettelegging eller innleie av utstyr må tas opp ved bestilling eller i rimelig tid før konferansen.
  • Rigging og ferdigstillelse av stand innen mandag 8. april kl. 09.00.
  • Nedrigging etter avsluttet program innen tirsdag 9. april kl. 16.30.
  • Arrangementet er lukket. Dette forplikter at samtlige deltagere er registrert i forkant av arrangementet. Dette gjelder også alle personer som skal stå på stand.
  • Utstiller må selv besørge transport av utstillingsmateriell til/fra utstillingslokalene. Alle praktiske detaljer avklares med Kjentfolk A/S.