Har du forslag til innhold på det 9. norske arkivmøte?

Vi inviterer deg som er interessert i dokumentasjonsforvaltning, informasjonsforvaltning og arkiv til å være med å utforme programmet for det 9. norske arkivmøte – dokumentasjon i samtid og framtid.

Vi har satt opp noen aktuelle tema, men vil gjerne ha flere forslag. Vi ønsker både faglige, teoretiske og mer erfaringsbaserte bidrag. 

Brenner du for en sak, et perspektiv, en problemstilling eller et tema knyttet til informasjonsforvaltning og arkiv som ikke faller inn under temaene vi allerede jobber med, men som burde gis plass på arkivmøtet? Del ideen med oss og send inn forslag! 

Disse temaene jobber vi med:

  • Teknologi, kunstig intelligens og maskinlæring
  • Tillit og sikkerhet
  • Samarbeid og bærekraft
  • Demokrati, dokumentasjonsfangst og åpenhet
  • Marginaliserte og sårbare grupper
  • Tilgjengeliggjøring og formidling
  • Nytt lovverk
  • Data og dokumentasjonens rolle i utvikling og digitalisering

Les mer om temaene og finn skjema for å sende inn innspill her.

Legg inn en kommentar