Velkommen til det 9. norske arkivmøte!

Konferansen blir arrangert 17.–18. april 2024 på Oslo kongressenter. Undertittelen på arrangementet er “Dokumentasjon i samtid og framtid”.

De norske arkivmøtene blir arrangert hvert tredje år. Målgruppen er alle som arbeider med dokumentasjonsforvaltning, informasjonsforvaltning og arkiv. Arrangementet er et samarbeid mellom Arkivforbundet, Arkivverket og Norsk Arkivråd.

Legg inn en kommentar